Monday, 25 July 2011

ಎಲ್ಲರಿಗು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ

ಈ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ನಮ್ಮ ಕಾಮಧೇನು ಸಮುದಾಯದ ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಕ್ಷರ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಎಲ್ಲರ
ಮನಪೂರ್ವಕ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಹಾರೈಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವುಗಳು ಅಭಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ
ಸದಾ ಕಾಲ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ
ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಎಲ್ಲರಿಗು ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು

ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು


ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ


ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಕಾಮಧೇನು ಫೌಂಡೆಶನ್

No comments:

Post a Comment